Żywienie

Hypercholesterolemia

Na podstawie badań epidemiologicznych ustalono, że podwyższony poziom cholesterolu w surowicy krwi, czyli hypercholesterolemia, jest jednym z podstawowych czynników ryzyka wystąpienia chorób układu

Na podstawie badań epidemiologicznych ustalono, że podwyższony poziom cholesterolu w surowicy krwi, czyli hypercholesterolemia, jest jednym z podstawowych czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Oznaczanie stężenia cholesterolu z podziałem na frakcje pozwala w lepszy sposób ocenić negatywny wpływ hypercholesterolemii na zdrowie. Należy zaznaczyć, że hypercholesterolemia jest tylko jednym z czynników ryzyka i jego znaczenie należy oceniać w powiązaniu z innymi czynnikami ryzyka.

Ustalono, że stężenie frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) we krwi koreluje dodatnio z ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, natomiast dużej gęstości (HDL) ujemnie. Z tego względu przyjęło się nazywanie lioproteiny niskiej gęstości – “złym” cholesterolem, a lipoproteiny dużej gęstości – “dobrym” cholesterolem.

Związek między podwyższonym stężeniem cholesterolu a ryzykiem choroby niedokrwiennej serca ma charakter ciągły i półlogarytmiczny.

Do oceny ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wykonuje się badanie nazywane lipidogramem, które obejmuje:
stężenie cholesterolu całkowitego
stężenie cholesterolu HDL
stężenie cholesterolu LDL
stężenie trójglicerydów

Wyliczny jest także stosunek stężenia cholesterolu całkowitego do stężenia HDL cholesterolu.

Normy dla stężenia cholesterolu całkowitego we krwi są następujące:
Norma: < 200 mg/dl (< 5,2 mmol/l) Poziom podwyższony: 200-250 mg/dl (5,2-6,5 mmol/l) Poziom znacznie podwyższony: > 250 mg/dl (>6,5 mmol/l)

Normy dla stężenia “dobrego” i “złego” cholesterolu są następujące:
HDL (“dobry” cholesterol) – wyższe wartości stanowią lepszy wynik
Norma u mężczyzn 35-70 mg/dl (0,9-1,8 mmol/l)
Norma u kobiet 40-80 mg/dl (1,0-2,1 mmol/l)
LDL (“zły” cholesterol) – niższe wartości stanowią lepszy wynik
Norma: < 135 mg/dl (< 3,5 mmol/l) Poziom podwyższony: 135-155 mg/dl (3,5-4,0 mmol/l) Poziom znacznie podwyższony: > 155 mg/dl (> 4,0 mmol/l)

http://en.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
Text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

hastagi na stronie:

#hypercholesterolemia dieta #hypercholesterolemia #hypercholesterolemia leczenie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy